นโยบายความเป็นส่วนตัว

เราคือใคร

เราคือ บริษัท สิงขร เซอร์วิส จำกัด (“บริษัท“) เจ้าของเว็บไซต์ quixthai.com และ arbitrage.bz.

เราเก็บข้อมูลอะไรและเอาไปทำอะไร

ข้อมูลส่วนบุคคล ทุกเมื่อที่ท่าน (“ท่าน”) เข้าเยี่ยมชม หรือใช้ arbitrage.bz ทุกส่วนของบริการและช่องทางต่างๆของบริษัทนี้เรียกรวมกันว่า ”แพลตฟอร์มของบริษัท

ความคิดเห็น

เมื่อผู้เข้าชมส่งความคิดเห็นบนเว็บไซต์ เราจะเก็บข้อมูลความคิดเห็น รวมถึง IP address และข้อมูลจากเบราเซอร์ เพื่อช่วยให้เราตรวจสอบการทำ spam

ข้อมูลสมาชิก

เมื่อมีการสมัครสมาชิก เราจะเก็บข้อมูลคือ ชื่อ นามสกุล อีเมล เพื่อใช้ในการอ้างอิงบนแพลตฟอร์มของบริษัท

ข้อมูล key และ secret

ข้อมูล key และ secret ที่บริษัทเก็บไว้เพื่อนำไปเชื่อมต่อระบบเทรดอัตโนมัติ บริษัทจะเก็บไว้เป็นความลับและป้องกันอย่างดีไม่นำออกไปให้บุคคลภายนอก

บริษัทใช้คุกกี้อย่างไร

เมื่อท่านเข้าถึงเนื้อหาของแพลตฟอร์มของบริษัท บริการของบริษัท บริษัทอาจวางไฟล์ข้อมูลขนาดเล็ก ที่เรียกว่า cookies หรือ pixel tags ไว้บนคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นๆของท่าน ด้วยจุดประสงค์ ดังนี้:

  • การบันทึกไว้ว่า ท่านเป็นผู้ใช้บริการของบริษัท
  • การปรับปรุงการบริการ เนื้อหา และการโฆษณาที่ตรงกับแต่ละลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล
  • การประเมนความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมส่งเสริมการตลาด และ เก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์สื่อสารอื่น เพื่อลดความเสี่ยง ช่วยในการป้องกันการฉ้อโกง และสร้างความน่าเชื่อถือ และความปลอดภัย

บริษัทป้องกัน และรักษาข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร

บริษัทรับประกันที่จะใช้ความระมัดระวังอย่างเหมาะสม ตามที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการสูญเสีย การใช้อย่างไม่ถูกต้อง การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย การแก้ไข และการทำลาย

บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้อย่างปลอดภัย ตลอดอายุการใช้งานบัญชีผู้ใช้ของท่าน และบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้อย่างน้อย 10 ปี หรือ เท่าที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ที่บริษัทมีภายใต้กฎหมาย หรือเพื่อการแก้ไขข้อพิพาท

บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บอย่างไร

จุดประสงค์เบื้องต้นของบริษัทในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล คือเพื่อให้บริษัทดำเนินกระบวนการรู้จักตัวตนของลูกค้า และเพื่อประเมินความเหมาะสมในการใช้บริการ ของบริษัทในเบื้องต้น และเพื่อให้ประสบการณ์การใช้งานที่ปลอดภัย สะดวก มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของท่าน ดังนั้น บริษัทอาจใช้ข้อมูลส่วน บุคคลของท่าน เพื่อดำเนินการ ดังนี้:

  • ให้บริการของบริษัท และการให้สนับสนุนแก่ลูกค้า ตามที่ท่านอาจต้องการ
  • ดำเนินการธุรกรรม และส่งหนังสือบอกกล่าวเกี่ยวกับธุรกรรมของท่าน
  • แก้ไขข้อพิพาท เก็บค่าธรรมเนียม และแก้ไขปัญหาที่อาจมีขึ้น
  • ป้องกัน และตรวจสอบกิจกรรมต้องห้าม หรือกิจกรรมที่มีแนวโน้มผิดกฎหมาย และ/หรือ การละเมิดเงื่อนไขการใช้บริการ หรือกรอบกฎหมายอื่นๆ ของ บริษัท
  • ปรับการบริการของบริษัทให้มีความเหมาะสมตามลักษณะความต้องการเฉพาะ ประเมิน และปรับปรุงการบริการ เนื้อหา และรูปแบบของแพลตฟอร์ม ของบริษัท
  • ส่งการโฆษณาประชาสัมพันธ์แบบตรงเป้าหมาย ส่งหนังสือบอกกล่าวการปรับปรุงข้อมูลต่างๆ และข้อเสนอการส่งเสริมการขายอื่นๆ ตามการระบุลำดับ ความต้องการในส่วนของช่องทางการติดต่อ และ

บริษัทต้องไม่ขาย หรือให้สิทธิในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลภายนอก