รับฟรี 400 เครดิต

ท่านสามารถเลื่อนระดับเป็นสมาชิกอาร์บิทราจ และรับเครดิตฟรี มากถึง 400 เครดิต เพียงสมัครเป็นสมาชิกที่เว็บเทรดใดก็ได้อย่างน้อย 1 เว็บ (เว็บละ 100 เครดิต) ผ่านลิงก์ด้านล่างนี้

สมัครสมาชิกเว็บเทรด Binance.com
สมัครสมาชิกเว็บเทรด Bitkub.com
สมัครสมาชิกเว็บเทรด Huobi.co.th
สมัครสมาชิกเว็บเทรด Satang.Pro
สมัครสมาชิกเว็บเทรด Bitazza.com

เมื่อสมัครเว็บเทรดใดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ท่านจะต้องทำการซื้อขาย อย่างน้อย 1 ครั้ง ที่เว็บเทรดนั้นๆ จึงจะสามารถตรวจสอบได้ว่าท่านสมัครจริง

ท่านสามารถแจ้งขอรับเครดิตฟรี ที่ช่องทาง “ติดต่อสอบถาม” ปุ่มจะอยู่ขวามือล่างสุดของจอ

เลือก “Facebook Messenger” แล้วพิมพ์รายละเอียดส่งมาดังนี้ :

  1. เว็บเทรดที่สมัคร
  2. อีเมลที่ใช้สมัคร

ถ้าอีเมลที่ใช้สมัครเว็บเทรด ไม่ตรงกับที่สมัคร arbitrage.bz ท่านต้องแจ้งทั้งสองอีเมล

ตัวอย่างข้อความดังนี้

เสร็จแล้วรอรับอีเมลแจ้งว่าได้รับเครดิต และตรวจสอบได้ในหน้าสมาชิกของท่าน