อาร์บิทราจ ทำงานอย่างไร?

เราได้คิดค้นวิธีการเพิ่มเงินทุนของท่าน อย่างปลอดภัย เนื่องจากการซื้อขายของเราไม่มีความเสี่ยง

การซื้อขายทั้งหมดของเราจะดำเนินการทันที เมื่อ robot ของเราพบความแตกต่างของราคาสำหรับเงินดิจิตอล และความแตกต่างนั้นสามารถทำกำไร

โดยการซื้อจากตลาดที่มีราคาต่ำ และขายในตลาดที่มีราคาสูง พร้อมๆ กันในทันที

ไม่มีการฝาก หรือ ถอน เหรียญออกจากกระเป๋าของท่าน ทำให้การทำธุรกรรมของท่านปลอดภัย

ตัวอย่างการทำอาร์บิทราจ เหรียญ BTC

 1. เว็บเทรด Bitkub มีราคาเสนอขาย (ask price) อยู่ที่ 300,000.00 บาท จำนวน 0.1 btc
 2. เว็บเทรด Satang มีราคาเสนอซื้อ (bid price) อยู่ที่ 303,000.00 บาท จำนวน 0.25 btc

เมื่อ robot ของเรา คำนวนกำไรที่ได้ คือ 1.00%(ยังไม่หักค่าธรรมเนียม) ก็จะดำเนินการ:

 • ส่งคำสั่งซื้อเหรียญ BTC ที่เว็บเทรด Bitkub ในราคา 300,000.00 บาท
 • ส่งคำสั่งขายเหรียญ BTC ที่เว็บเทรด Satang ในราคา 303,000.00 บาท
  ด้วยจำนวนที่เท่ากัน (0.1 btc) และในเวลาเดียวกัน

แน่นอน ท่านจะต้องมีเงิน และเหรียญ อยู่ทั้งสองเว็บเทรด ด้วยวิธีนี้สามารถลดค่าธรรมเนียมการถอนได้ แต่ยังต้องเสียค่าธรรมเนียมการซื้อ-ขาย ซึ่งเว็บเทรดทั้งสองคิดค่าธรรมเนียมที่ 0.25%

ดังนั้น กำไรในการทำอาร์บิทราจครั้งนี้ จึงเป็น 303,000.00*0.1*(1-0.0025) – 300,000.00*0.1*(1+0.0025) = 149.25 บาท

หรือคิดเป็น 0.4975%

ในการทำธุรกรรมครั้งนี้ใช้เวลาเพียงแค่ 1 วินาที เท่านั้น

หลังจากจบธุรกรรมแล้ว robot จะทำการค้นหาโอกาสที่จะทำกำไรในครั้งต่อไป

เว็บเทรดที่เชื่อมต่อ

อาร์บิทราจที่เกิดขึ้นล่าสุด

 1. ทำกำไร 0.42% จากการซื้อขาย DAI/THB เมื่อเวลา 2020-11-30 23:31:07
  • ใช้เงิน 336.68 บาท ซื้อเหรียญ DAI ที่เว็บเทรด bitkub ด้วยราคา 30.2500 บาท จำนวน 11.1300DAI (เสียค่าธรรมเนียม 0.84 บาท)
  • ขายเหรียญ DAI ที่เว็บเทรด satang ด้วยราคา 30.5300 บาท จำนวน 11.1300DAI (เสียค่าธรรมเนียม 0.85 บาท) ได้เงินกลับคืนมาหลังจากหักค่าธรรมเนียม 338.11 บาท
  • ได้กำไร 1.43 บาท

 2. ทำกำไร 0.36% จากการซื้อขาย BAND/THB เมื่อเวลา 2020-11-30 23:30:04
  • ใช้เงิน 205.15 บาท ซื้อเหรียญ BAND ที่เว็บเทรด satang ด้วยราคา 184.8200 บาท จำนวน 1.1100BAND (เสียค่าธรรมเนียม 0.51 บาท)
  • ขายเหรียญ BAND ที่เว็บเทรด bitkub ด้วยราคา 186.4200 บาท จำนวน 1.1100BAND (เสียค่าธรรมเนียม 0.52 บาท) ได้เงินกลับคืนมาหลังจากหักค่าธรรมเนียม 205.90 บาท
  • ได้กำไร 0.75 บาท

 3. ทำกำไร 0.60% จากการซื้อขาย ETH/THB เมื่อเวลา 2020-11-30 23:19:13
  • ใช้เงิน 4,017.60 บาท ซื้อเหรียญ ETH ที่เว็บเทรด satang ด้วยราคา 18,000.0000 บาท จำนวน 0.2232ETH (เสียค่าธรรมเนียม 10.04 บาท)
  • ขายเหรียญ ETH ที่เว็บเทรด bitkub ด้วยราคา 18,199.0000 บาท จำนวน 0.2232ETH (เสียค่าธรรมเนียม 10.16 บาท) ได้เงินกลับคืนมาหลังจากหักค่าธรรมเนียม 4,041.82 บาท
  • ได้กำไร 24.22 บาท

 4. ทำกำไร 0.50% จากการซื้อขาย BTC/THB เมื่อเวลา 2020-11-30 23:18:08
  • ใช้เงิน 10,462.92 บาท ซื้อเหรียญ BTC ที่เว็บเทรด satang ด้วยราคา 575,800.0000 บาท จำนวน 0.0182BTC (เสียค่าธรรมเนียม 26.16 บาท)
  • ขายเหรียญ BTC ที่เว็บเทรด bitkub ด้วยราคา 581,570.0000 บาท จำนวน 0.0182BTC (เสียค่าธรรมเนียม 26.42 บาท) ได้เงินกลับคืนมาหลังจากหักค่าธรรมเนียม 10,515.19 บาท
  • ได้กำไร 52.27 บาท

 5. ทำกำไร 1.44% จากการซื้อขาย XRP/THB เมื่อเวลา 2020-11-30 22:35:04
  • ใช้เงิน 395.20 บาท ซื้อเหรียญ XRP ที่เว็บเทรด bitkub ด้วยราคา 19.0000 บาท จำนวน 20.8000XRP (เสียค่าธรรมเนียม 0.99 บาท)
  • ขายเหรียญ XRP ที่เว็บเทรด satang ด้วยราคา 19.3700 บาท จำนวน 20.8000XRP (เสียค่าธรรมเนียม 1.01 บาท) ได้เงินกลับคืนมาหลังจากหักค่าธรรมเนียม 400.90 บาท
  • ได้กำไร 5.70 บาท

 6. ทำกำไร 0.45% จากการซื้อขาย BNB/THB เมื่อเวลา 2020-11-30 22:30:08
  • ใช้เงิน 91.33 บาท ซื้อเหรียญ BNB ที่เว็บเทรด satang ด้วยราคา 913.3100 บาท จำนวน 0.1000BNB (เสียค่าธรรมเนียม 0.23 บาท)
  • ขายเหรียญ BNB ที่เว็บเทรด bitkub ด้วยราคา 922.0400 บาท จำนวน 0.1000BNB (เสียค่าธรรมเนียม 0.23 บาท) ได้เงินกลับคืนมาหลังจากหักค่าธรรมเนียม 91.75 บาท
  • ได้กำไร 0.41 บาท

 7. ทำกำไร 0.30% จากการซื้อขาย LTC/THB เมื่อเวลา 2020-11-30 21:56:11
  • ใช้เงิน 49.60 บาท ซื้อเหรียญ LTC ที่เว็บเทรด satang ด้วยราคา 2,480.0000 บาท จำนวน 0.0200LTC (เสียค่าธรรมเนียม 0.12 บาท)
  • ขายเหรียญ LTC ที่เว็บเทรด bitkub ด้วยราคา 2,500.0000 บาท จำนวน 0.0200LTC (เสียค่าธรรมเนียม 0.13 บาท) ได้เงินกลับคืนมาหลังจากหักค่าธรรมเนียม 49.75 บาท
  • ได้กำไร 0.15 บาท

 8. ทำกำไร 1.20% จากการซื้อขาย BCH/THB เมื่อเวลา 2020-11-30 16:06:06
  • ใช้เงิน 8,584.07 บาท ซื้อเหรียญ BCH ที่เว็บเทรด bitkub ด้วยราคา 8,603.0000 บาท จำนวน 0.9978BCH (เสียค่าธรรมเนียม 21.46 บาท)
  • ขายเหรียญ BCH ที่เว็บเทรด satang ด้วยราคา 8,750.0000 บาท จำนวน 0.9978BCH (เสียค่าธรรมเนียม 21.83 บาท) ได้เงินกลับคืนมาหลังจากหักค่าธรรมเนียม 8,687.46 บาท
  • ได้กำไร 103.39 บาท

 9. ทำกำไร 0.32% จากการซื้อขาย USDT/THB เมื่อเวลา 2020-11-30 12:46:12
  • ใช้เงิน 332.75 บาท ซื้อเหรียญ USDT ที่เว็บเทรด bitkub ด้วยราคา 30.2500 บาท จำนวน 11.0000USDT (เสียค่าธรรมเนียม 0.83 บาท)
  • ขายเหรียญ USDT ที่เว็บเทรด satang ด้วยราคา 30.5000 บาท จำนวน 11.0000USDT (เสียค่าธรรมเนียม 0.84 บาท) ได้เงินกลับคืนมาหลังจากหักค่าธรรมเนียม 333.83 บาท
  • ได้กำไร 1.08 บาท

 10. ทำกำไร 0.29% จากการซื้อขาย ADA/THB เมื่อเวลา 2020-11-30 12:42:07
  • ใช้เงิน 5,886.72 บาท ซื้อเหรียญ ADA ที่เว็บเทรด satang ด้วยราคา 5.0400 บาท จำนวน 1,168.0000ADA (เสียค่าธรรมเนียม 14.72 บาท)
  • ขายเหรียญ ADA ที่เว็บเทรด bitkub ด้วยราคา 5.0800 บาท จำนวน 1,168.0000ADA (เสียค่าธรรมเนียม 14.83 บาท) ได้เงินกลับคืนมาหลังจากหักค่าธรรมเนียม 5,903.89 บาท
  • ได้กำไร 17.17 บาท

 11. ทำกำไร 0.34% จากการซื้อขาย LINK/THB เมื่อเวลา 2020-11-29 23:50:27
  • ใช้เงิน 1,738.92 บาท ซื้อเหรียญ LINK ที่เว็บเทรด bitkub ด้วยราคา 395.2100 บาท จำนวน 4.4000LINK (เสียค่าธรรมเนียม 4.35 บาท)
  • ขายเหรียญ LINK ที่เว็บเทรด satang ด้วยราคา 398.5500 บาท จำนวน 4.4000LINK (เสียค่าธรรมเนียม 4.38 บาท) ได้เงินกลับคืนมาหลังจากหักค่าธรรมเนียม 1,744.89 บาท
  • ได้กำไร 5.96 บาท

 12. ทำกำไร 0.18% จากการซื้อขาย XLM/THB เมื่อเวลา 2020-11-29 13:04:47
  • ใช้เงิน 794.62 บาท ซื้อเหรียญ XLM ที่เว็บเทรด bitkub ด้วยราคา 5.8600 บาท จำนวน 135.6000XLM (เสียค่าธรรมเนียม 1.99 บาท)
  • ขายเหรียญ XLM ที่เว็บเทรด satang ด้วยราคา 5.9000 บาท จำนวน 135.6000XLM (เสียค่าธรรมเนียม 2.00 บาท) ได้เงินกลับคืนมาหลังจากหักค่าธรรมเนียม 796.05 บาท
  • ได้กำไร 1.44 บาท

 13. ทำกำไร 2.49% จากการซื้อขาย DOGE/THB เมื่อเวลา 2020-11-29 09:19:23
  • ใช้เงิน 494.71 บาท ซื้อเหรียญ DOGE ที่เว็บเทรด satang ด้วยราคา 0.1000 บาท จำนวน 4,947.1300DOGE (เสียค่าธรรมเนียม 1.24 บาท)
  • ขายเหรียญ DOGE ที่เว็บเทรด bitkub ด้วยราคา 0.1030 บาท จำนวน 4,947.1300DOGE (เสียค่าธรรมเนียม 1.27 บาท) ได้เงินกลับคืนมาหลังจากหักค่าธรรมเนียม 507.04 บาท
  • ได้กำไร 12.33 บาท

 14. ทำกำไร 2.89% จากการซื้อขาย BAT/THB เมื่อเวลา 2020-11-28 14:24:14
  • ใช้เงิน 264.10 บาท ซื้อเหรียญ BAT ที่เว็บเทรด bitkub ด้วยราคา 6.7700 บาท จำนวน 39.0100BAT (เสียค่าธรรมเนียม 0.66 บาท)
  • ขายเหรียญ BAT ที่เว็บเทรด satang ด้วยราคา 7.0000 บาท จำนวน 39.0100BAT (เสียค่าธรรมเนียม 0.68 บาท) ได้เงินกลับคืนมาหลังจากหักค่าธรรมเนียม 271.73 บาท
  • ได้กำไร 7.63 บาท

 15. ทำกำไร 0.29% จากการซื้อขาย DOT/THB เมื่อเวลา 2020-11-26 13:13:37
  • ใช้เงิน 2,099.10 บาท ซื้อเหรียญ DOT ที่เว็บเทรด bitkub ด้วยราคา 153.7800 บาท จำนวน 13.6500DOT (เสียค่าธรรมเนียม 5.25 บาท)
  • ขายเหรียญ DOT ที่เว็บเทรด satang ด้วยราคา 155.0000 บาท จำนวน 13.6500DOT (เสียค่าธรรมเนียม 5.29 บาท) ได้เงินกลับคืนมาหลังจากหักค่าธรรมเนียม 2,105.21 บาท
  • ได้กำไร 6.12 บาท

 16. ทำกำไร 2.17% จากการซื้อขาย JFIN/THB เมื่อเวลา 2020-11-26 05:50:17
  • ใช้เงิน 194.79 บาท ซื้อเหรียญ JFIN ที่เว็บเทรด satang ด้วยราคา 1.8700 บาท จำนวน 104.1670JFIN (เสียค่าธรรมเนียม 0.49 บาท)
  • ขายเหรียญ JFIN ที่เว็บเทรด bitkub ด้วยราคา 1.9200 บาท จำนวน 104.1670JFIN (เสียค่าธรรมเนียม 0.50 บาท) ได้เงินกลับคืนมาหลังจากหักค่าธรรมเนียม 199.01 บาท
  • ได้กำไร 4.22 บาท

 17. ทำกำไร 6.20% จากการซื้อขาย BSV/THB เมื่อเวลา 2020-04-08 12:06:12
  • ใช้เงิน 1,586.42 บาท ซื้อเหรียญ BSV ที่เว็บเทรด huobi ด้วยราคา 6,681.1500 บาท จำนวน 0.2374BSV (เสียค่าธรรมเนียม 3.97 บาท)
  • ขายเหรียญ BSV ที่เว็บเทรด bitkub ด้วยราคา 7,130.0100 บาท จำนวน 0.2374BSV (เสียค่าธรรมเนียม 4.23 บาท) ได้เงินกลับคืนมาหลังจากหักค่าธรรมเนียม 1,684.80 บาท
  • ได้กำไร 98.38 บาท

เริ่มต้นทำกำไรได้ง่ายๆ วันนี้

เพียงแค่สมัครสมาชิก ท่านจะได้รับสัญญาณการทำอาร์บิทราจ แจ้งเตือนทางอีเมล เมื่อ robot เจอโอกาสทำกำไร ท่านสามารถทำการ ซื้อ-ขาย ตามคำแนะนำเพื่อทำกำไร แต่โอกาสมักจะผ่านไปเร็ว จนไม่สามารถทำได้ทัน ดังนั้น เราจึงใช้ robot เข้ามาช่วยทำการ ซื้อ-ขาย แทน

เพื่อให้ robot ทำงาน ท่านจะต้องเป็นสมาชิกอาร์บิทราจ และมีเครดิตอย่างเพียงพอ ท่านสามารถเติมเครดิตได้ตลอดเวลา

ในการสั่ง ซื้อ-ขาย แทนท่าน robot จำเป็นจะต้องใช้สิทธิของท่าน ผ่านทาง API เพราะ robot จะคุยกับเว็บเทรดด้วยรหัสเหล่านี้

ในการสั่ง ซื้อ-ขาย จะต้องมีทรัพย์สินเอาไว้ เพื่อซื้อ และขาย อย่างเพียงพอ ท่านต้องดำเนินการในเรื่องนี้กับทรัพย์สินของท่านเองที่เว็บเทรด โดยเราจะไม่ทำการฝาก หรือ ถอน และเพื่อความปลอดภัย ท่านจะต้องกำหนดให้มีการยืนยันการถอนทางอีเมลของท่านด้วย เพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของท่านเอง

เมื่อกำหนดทุกอย่างเรียบร้อย ท่านก็รอให้ robot ค้นหาโอกาสทำกำไร และทำการ ซื้อ-ขาย ทันที ท่านเพียงแค่รอตรวจผลกำไรที่จะส่งให้ทางอีเมล

ชำระค่าบริการด้วยคริปโทเคอเรนซี่

เหรียญต่างๆ ที่เรารับชำระมีดังนี้

BTC
BCH
DOGE
ETH
LINK
LTC
DAI
USDT